Kun­nan­hal­li­tus Jak­ku­ky­län sil­ta­ra­hoi­tuk­sen kan­nal­la

Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi äänes­tyk­sen (7–3, 1 tyh­jä) jäl­keen Mes­tek Oy:n tar­jouk­sen Jakun sil­lan raken­ta­mi­sek­si ja esit­tää sil­lan rahoi­tus­ta val­tuus­tol­le. Tämän vuo­den talous­ar­vion inves­toin­tio­saan sil­lan raken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­sek­si esi­te­tään 345 000 euroa ja ensi vuo­del­le 505 000 euroa. Sum­ma sisäl­tää yhteen­sä 275 000 euroa ulko­puo­lis­ta rahoi­tus­ta, mikä koos­tuu val­tio­no­suu­des­ta ja Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen kerää­mäs­tä sum­mas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus