Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­ti val­mis­tuu par­haas­sa tapauk­ses­sa jo vuon­na 2022

Kaik­kia yli-iiläi­siä toi­vo­taan kes­ki­viik­ko­na 2.10. kel­lo 18 Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­dil­le kes­kus­te­le­maan sii­tä, mil­lai­sia aja­tuk­sia uuden seu­ra­kun­ta­ko­din raken­ta­mi­nen alu­eel­la herät­tää ja mil­lai­sia toi­vei­ta asuk­kail­la on hank­keen suh­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Van­ha hau­taus­maa siis­ti­tään poru­kal­la

– Hie­no syy­saa­mu. Ei ole sata­nut, mut­ta muu­ten on kas­tu­nut kyl­lä, kun hiki­hän täs­sä hom­mas­sa tulee, nau­rah­taa moot­to­ri­sa­hal­la kan­non kimp­puun käy­nyt Pek­ka Krop­su.– Tääl­lä on ollut tosi muka­va käy­dä tal­koi­le­mas­sa pari­na aamu­päi­vä­nä vii­kos­sa, hän jat­kaa. Samaa vakuut­ta­vat rau­ta­kan­kien kans­sa huh­ki­vat Pert­ti Pik­ku­hoo­ka­na ja Heik­ki Krop­su. Menos­sa on sit­kaan kan­non pois­to hau­ta­pai­kan kyl­jes­tä Hau­ki­pu­taan van­hal­la hau­taus­maal­la kir­kon­puo­lei­sen pää­por­tin lähel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Dru­morg duo yhdis­tää kirk­kou­rut ja rum­mut

Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­le on tulos­sa har­vi­nais­laa­tui­nen kon­sert­ti per­jan­tai­na 11.10. Kysees­sä on hil­jat­tain perus­tet­tu kah­den musii­ki­nam­mat­ti­lai­sen duo, jon­ka soit­ti­mi­na ovat kirk­kou­rut ja rum­mut.


A-kil­lal­la avoi­met ovet

Hau­ki­pu­taan A-kil­ta juh­lis­taa uusia toi­mi­ti­lo­ja tors­tai­na 3.10. Yhdis­tyk­sen uusi paik­ka sijait­see Simp­pu­lan­har­jun­tie 14C:ssä lähel­lä Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus­ta. Tiloi­hin tutus­tu­mi­sen ohel­la ohjel­mas­sa ja tar­jol­la on kak­ku­kah­vit, mak­ka­ran­pais­toa ja arvon­taa.


Perin­tei­nen met­sä­tai­to­mit­te­lö käy­tiin Yli-Iis­sä

Iin, Yli-Iin ja Kui­va­nie­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set ovat kisan­neet kes­ki­näi­sis­sä met­sä­tai­to­kil­pai­luis­sa jo kym­me­niä vuo­sia. Yhdis­tys­lii­tos­ten myö­tä tämän­vuo­ti­ses­sa kisas­sa oli muka­na myös Koil­lis­maan mhy, mut­ta kil­pai­li­jat tuli­vat kui­ten­kin vie­lä “van­ho­jen” yhdis­tys­ten alueil­ta sekä Pudas­jär­vel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rent­ta­he­lek­ku: Kai­ken­mail­man koo­ti­nu­me­rot

Kyl­lä ala­kaa olla “Hau­ki­put­taan mum­mil­le” epä­vak­kaat ajat raha-asioi­sa. Tuli työ­läs­tä las­ku­jen mak­sa­mi­ses­ta. Meni päi­vä, että pää­sin pank­kiin omil­le tili­tie­voil­le. Kyl­lä tuli hiki ja tuk­ka on pys­tö­sä vie­lä­ki! Ja kyl­lä oli hele­pom­pi ennen, ko sen sai opit­tua!


Toi­mit­ta­jal­ta: Peu­ra tiel­lä

Olin tör­mä­tä autol­la­ni peu­raan eili­saa­mu­na. Rus­kea eläin ilmaan­tui puo­li­juok­sua tiel­le rus­keas­ta mai­se­mas­ta Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län koh­dal­la hiu­kan aamuseit­se­män jäl­keen. Oli siis valoi­saa. Jos koh­taa­mi­nen oli­si tapah­tu­nut tun­tia aiem­min tai ilta­puo­len hämä­räs­sä tai pimeäs­sä, oli­si tör­mäys ollut var­sin toden­nä­köi­nen. Täl­lä ker­taa ehdin jar­rut­taa, ja me molem­mat saa­toim­me jat­kaa mat­kaam­me omiin toi­miim­me.


Iis­sä ennä­ty­sal­hai­nen työt­tö­myy­sas­te

Iin työt­tö­myy­sas­te pai­nui elo­kuus­sa ennä­tyk­sel­li­sen alhai­sek­si. Elo­kuun tilas­to­jen mukaan vail­la työ­tä oli Iis­sä 9,3 pro­sent­tia työ­voi­mas­ta. Näin vähäis­tä työt­tö­myys ei ole ollut aina­kaan sit­ten 1980-luvun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus