Kun­nan­hal­li­tus esit­tää Olha­van kou­lun lakkauttamista

Olhavan koulun kohtalo tulee 1.11. kokoontuvan kunnanvaltuuston päätettäväksi.Olhavan koulun kohtalo tulee 1.11. kokoontuvan kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta 1.8.2022 läh­tien. Esi­tys syn­tyi kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa yksi­mie­li­ses­ti. Ennen pää­tös­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa esi­tet­tiin asian palaut­ta­mis­ta uudel­leen val­mis­te­luun. Esi­tys hävi­si äänes­tyk­sen, joten asian käsit­te­lyä jat­ket­tiin kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus