Kun­nan pää­tös jät­täy­tyä pitä­jä­mark­ki­noi­den jär­jes­te­lyis­tä tyr­mis­tyt­tää Kui­va­nie­mel­lä – Pie­ni­muo­toi­ses­ta Kunin­gas­jät­kä-tapah­tu­mas­ta ensi kesä­nä vie­lä toivoa

Iin Urheilijat ry pitää kevätkokouksensa heti kun korona sen sallii. Kokouksessa päätetään, voidaanko Kuningasjätkä-tapahtuma järjestää aiempaa pienimuotoisemmin ensi kesänä. Arkistokuva on kesän 2015 tapahtumasta.Iin Urheilijat ry pitää kevätkokouksensa heti kun korona sen sallii. Kokouksessa päätetään, voidaanko Kuningasjätkä-tapahtuma järjestää aiempaa pienimuotoisemmin ensi kesänä.

Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­nan pää­tös olla jär­jes­tä­mät­tä tänä vuon­na Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­ta tyr­mis­tyt­tää Kuivaniemellä.

– Meil­lä mei­naa olla kapi­na­miel­tä tämän tyr­mis­tyt­tä­vän pää­tök­sen suh­teen, ker­too Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Ari Kaak­ku­ri­nie­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus