Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­ta esi­te­tään siir­ret­tä­väk­si Kuivaniemitalolle

Kuivaniemen terveys- ja sosiaalipalveluiden sijaintipaikaksi suunnitellaan Kuivaniemitaloa. Rakennus oli aikoinaan kauppa. Sittemmin se toimi Kuivaniemen kunnanvirastona. Nykyisin talossa sijaitsee muun muassa kirjasto.Kuivaniemen terveys- ja sosiaalipalveluiden sijaintipaikaksi suunnitellaan Kuivaniemitaloa. Rakennus oli aikoinaan kauppa. Sittemmin se toimi Kuivaniemen kunnanvirastona. Nykyisin talossa sijaitsee muun muassa kirjasto.

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män talous­ar­vio­esi­tys ensi vuo­del­le pitää sisäl­lään Kui­va­nie­men ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­pis­teen perus­ta­mi­sen Kui­va­nie­mi­ta­lol­le. Suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta suun­ni­tel­laan tar­jot­ta­vak­si Iis­sä tai Simos­sa. Kui­va­nie­men hoi­va­hoi­toa suun­ni­tel­laan puret­ta­vak­si vii­me vuon­na hyväk­sy­tyn suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Sen mukaan Kui­va­nie­men 22 hoi­va­pai­kas­ta 14 muu­te­taan asu­mis­pal­ve­lu­pai­koik­si ja 8 tehos­te­tuik­si koti­hoi­va­pai­koik­si. Muu­tok­sen jäl­keen Kui­va­nie­mel­lä oli­si 28 paik­kaa tehos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta. Suun­ni­tel­luis­ta toi­mis­ta tuli­si yhteen­sä noin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus