Kui­vaa­mo hel­pot­taa klapisavottaa

Marko Hand rakensi lämminilmakuivaamon, jolla polttopuut saa kuivaksi muutamassa päivässä vuodenajasta riippumatta. Kuivaamon avulla polttopuutyöt jakautuvat tasaisemmin vuodenkiertoon. (Kuva: Teea Tunturi)Marko Hand rakensi lämminilmakuivaamon, jolla polttopuut saa kuivaksi muutamassa päivässä vuodenajasta riippumatta. Kuivaamon avulla polttopuutyöt jakautuvat tasaisemmin vuodenkiertoon. (Kuva: Teea Tunturi)

Iiläi­nen met­sä­no­mis­ta­ja, meri­var­ti­ja Mar­ko Hand raken­si “koro­na­pro­jek­ti­naan” pää­osin käy­te­tyis­tä tava­rois­ta itsel­leen polt­to­pui­den läm­mi­nil­ma­kui­vaa­mon. Nyt kui­vaa­mo on ollut käy­tös­sä muu­ta­man erän ver­ran, ja se on todet­tu toi­mi­vak­si. Kui­vaa­mo hel­pot­taa polt­to­puu­kaup­pi­aan elä­mää, sil­lä se antaa mah­dol­li­suu­den puun kui­vaa­mi­seen ja myy­mi­seen ympä­ri vuo­den. Nyt puu­ta riit­tää myös mök­ki­läi­sil­le, joil­le Hand jou­tui aiem­min myy­mään usein eioota. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus