Koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­la perin­tei­sin ohjel­min ren­nol­la meiningillä

Vuoden Iiläinen 2018, pizzeriayrittäjä Katja Körkkö, on oman yritystoimintansa pyörittämisen ohella jaksanut satsata alan kilpailuihin jo maailmanmestaruushopean arvoisesti. Tähtäimessä on vielä kirkkain mitali kyseisistä mittelöistä, mutta helpolla sitä ei Körkön mukaan kukaan saa. Palkinnon Körkölle ojensi Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes.

Iin koti­seu­tu­viik­ko päät­tyi perin­tei­seen tapaan sun­nun­tain pää­juh­laan, jon­ka jäl­keen ylei­sö saat­toi jat­kaa päi­vän viet­toa vaik­ka­pa koti­seu­tu­museol­la vie­te­tyn museo­päi­vän työ­näy­tök­siä seu­rail­len sekä pai­kal­le tuo­tu­ja lam­pai­ta hoi­del­len. Ohjel­mal­taan koti­seu­tu­juh­la ete­ni perin­tei­seen tapaan musiik­kie­si­tys­ten ja puhei­den paris­sa sekä Vuo­den Iiläi­sen ja Vuo­den Ympä­ris­tö­teon pal­kit­se­mi­sel­la. Ohjel­man perin­teik­kyy­des­tä huo­li­mat­ta oli juh­lan tun­nel­ma ren­to. Iitä ja iiläi­syyt­tä sekä koti­seu­tu­hen­keä poh­dis­ke­li­vat osaltaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus