Kom­mel­luk­sien vii­kos­sa kaik­ki ovat tähtiä

Kommelluksien viikko -elokuvan tähdet saivat ensi-illassa ruusut ja kunniakirjat.Kommelluksien viikko -elokuvan tähdet saivat ensi-illassa ruusut ja kunniakirjat.

Jän­ni­tys­tä oli ilmas­sa kun elo­ku­va Kom­mel­luk­sien viik­ko sai ensi-iltan­sa per­jan­tai­na Iin Nät­te­po­ris­sa. Kysees­sä on Iin työ- ja päi­vä­toi­min­nan asiak­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan toteut­ta­ma elo­ku­va. Puo­li­tun­ti­nen kome­dia ker­too työ- ja päi­vä­toi­min­nan tosi- ja mie­li­ku­vi­tus­ta­pah­tu­mis­ta. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män avo- ja tue­tun­työn ohjaa­ja Tar­ja Pert­tu­nen ker­toi, että elo­ku­va sai alkun­sa työ- ja päi­vä­toi­min­nas­sa vii­me jou­luk­si teh­dys­tä jou­lu­ka­len­te­ris­ta. – Koro­na-aika­na emme… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus