Kir­ja: Panu Raja­la, Kan­sal­lis­ru­noi­li­ja. J. L. Rune­ber­gin elä­mä

Useim­mat suo­ma­lai­set tien­ne­vät, että Maam­me-lau­lun sanat on kir­joit­ta­nut J.L. Rune­berg. Moni voi muis­taa myös Vän­rik­ki Stoo­lin tari­nat. Hel­mi­kuus­sa tulee kaup­poi­hin Rune­ber­gin tort­tu­ja. Kan­sal­lis­ru­noi­li­jam­me koko tuo­tan­to ja elä­mä on useim­mil­le tun­te­ma­ton. Panu Raja­la on jul­kais­sut tiu­haan tah­tiin vii­me vuo­si­na kla­sik­ko­kir­jai­li­joi­dem­me elä­mä­ker­to­ja. Laa­tu ei ole kär­si­nyt nopeu­des­ta. Muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten ilmes­tyi kan­sal­lis­ru­noi­li­jam­me J.L. Rune­ber­gin elä­mä­ker­ta. Mil­lai­nen ihmi­nen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus