Kes­kus­te­lu Olha­va­joen ennal­lis­ta­mi­ses­ta kerä­si väkeä

Yli-Olha­van maa­mies­seu­ran­ta­lol­la jär­jes­tet­ty kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Olha­va­joen ennal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­mas­ta ja valu­ma-alu­een vesien­suo­je­lus­ta kerä­si lähes sata­päi­sen ylei­sön, jota oli saa­pu­nut laa­jal­ta alu­eel­ta mui­den­kin lähi­seu­dun jokien var­sil­ta. Olha­va­joen kun­nos­tus­suun­ni­tel­maa esit­te­li yli­tar­kas­ta­ja Jer­mi Tert­su­nen Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­ses­ta. Joen valu­ma-aluet­ta sekä Kai­huan­jär­veä kos­ke­via tur­ve­tuo­tan­non suun­ni­tel­mia valot­ti­vat Oulun Ener­gian ja Vapon ympä­ris­tö­asian­tun­ti­jat Heli Heik­ki­nen ja Pet­ri Täh­ti­nen. Tilai­suu­den lopuk­si Vyyh­ti II ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Riina… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus