Kat­ri Tas­ki­lal­ta runo­kir­ja äitiy­des­tä ja luon­nos­ta –Kir­jan tuot­to menee nuo­ril­le ja luonnolle

Katri Taskilan runokirjan kannessa on kuva hänen tyttärensä Heljä Nikulan maalauksesta "Vetten hopeavälkkeessä”, joka kuvastaa Jäälinjärven latvavesistöä.

Katri Taskilan runokirjan kannessa on kuva hänen tyttärensä Heljä Nikulan maalauksesta "Vetten hopeavälkkeessä”, joka kuvastaa Jäälinjärven latvavesistöä.

Lähes koko ikän­sä kir­joit­ta­mis­ta har­ras­ta­nut jää­li­läi­nen Kat­ri Tas­ki­la on koon­nut runo­jaan oma­kus­tan­ne­kir­jak­si, jon­ka tuo­ton hän ohjaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Kir­jan avul­la hän kerää rahaa sekä nuor­ten että luon­non hyväk­si. Äitien­päi­vän aat­to­na tule­va­na lau­an­tai-ilta­na kel­lo 18 jär­jes­te­tään Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa runon ja musii­kin ilta. Illan aika­na kuul­laan Tas­ki­lan runo­kir­jan runo­ja lausut­tu­na ensim­mäis­tä ker­taa jul­ki­suu­des­sa. Musii­kis­ta vas­taa Tas­ki­lan puo­li­so, tenori… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus