Huu­me­ti­lan­ne muut­tuu koko ajan huo­nom­paan suun­taan – Yhä nuo­rem­mat myy­vät ja käyt­tä­vät huumausaineita

Noin 20 vuotta erilaisia päihteitä käyttänyt kiiminkiläinen Sari Eskola ei muista nuoruudestaan juuri mitään. 13-vuotiaana alkanut alkoholin käyttö oli lopulta tie koviin huumeisiin ja rajuun elämään huumemaailmassa. Nyt pitkään kuivilla ollut Eskola toivoo, että nuoria kuultaisiin heidän elämästään ja ongelmistaan. (Kuva: Teea Tunturi)Noin 20 vuotta erilaisia päihteitä käyttänyt kiiminkiläinen Sari Eskola ei muista nuoruudestaan juuri mitään. 13-vuotiaana alkanut alkoholin käyttö oli lopulta tie koviin huumeisiin ja rajuun elämään huumemaailmassa. Nyt pitkään kuivilla ollut Eskola toivoo, että nuoria kuultaisiin heidän elämästään ja ongelmistaan. (Kuva: Teea Tunturi)

– Vii­me vuo­sien aika­na huu­mausai­ne­ti­lan­ne on muut­tu­nut älyt­tö­män huo­noon suun­taan. Omal­le koh­dal­le­ni on sat­tu­nut jopa 13-vuo­tiai­ta huu­me­myy­jiä. Joka vii­kon­lop­pu jou­dum­me työs­säm­me teke­mi­siin alai­käis­ten huu­mei­den­käyt­tä­jien kans­sa, aloit­ti polii­si San­na Luk­ka­ri puheen­sa Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­la van­hem­pain­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä “Huu­mei­ta­ko Kii­min­gis­sä” ‑tilai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus