Kari Vää­nä­nen nau­rat­ti Iis­sä: ”En sano itseä­ni nerok­si, vaik­ka nero olenkin”

Minna Halonen ja Kari Väänänen keskustelivat niin Väänäsen muistelmakirjasta kuin myös eletystä elämästä.

Iis­sä ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty Tai­tei­den illat koko­si yhteen eri alo­jen tai­tei­li­joi­ta niin Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­laan, Tai­to­ta­lol­le kuin Kui­va­nie­men kir­jas­tol­le­kin vii­me vii­kol­la. Tors­tain ja per­jan­tain tapah­tu­mis­ta vas­ta­si­vat yhteis­työs­sä Iin kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut sekä KulttuuriKauppila. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus