Kala­nis­tu­tuk­set tauol­la läm­pi­mien vesien vuok­si – täl­lä vii­kol­la pääs­tä­nee istut­ta­maan uusia kalo­ja

Lämpimät vedet ovat pakottaneet kalanistutukset tauolle heinäkuun puolivälistä asti. Kirjolohia istutettiin Kiiminkijokeen kesäkuun alussa.

Kor­keat veden läm­pö­ti­lat ovat pakot­ta­neet kalas­tus­kun­nat luo­pu­maan kala­nis­tu­tuk­sis­ta jo parin vii­kon ajan. Eri­tyi­ses­ti lohi­ka­lo­jen kes­to­ky­ky on ääri­ra­joil­la yli 20-astei­sis­sa vesis­sä, ker­too Evi­ran kala-asian­tun­ti­ja. Yli­kii­min­gin Vaa­ra­lam­peen ja Ter­va­lam­peen on tyy­pil­li­ses­ti istu­tet­tu kir­jo­loh­ta vii­koit­tain. Hel­tei­set kesä­säät ja sitä seu­ran­nut vesien läm­pö­ti­lo­jen nousu pakot­ti­vat Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­nan lopet­ta­maan istu­tuk­set hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä. – Ei olla nyt kah­teen viik­koon pys­tyt­ty istut­ta­maan.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus