Kak­si epäil­tyä rat­ti­juo­pu­mus­ta­paus­ta Iissä

Maa­nan­tai­na kah­den aikaan yöl­lä polii­si tavoit­ti kak­si epäil­tyä rat­ti­juo­po­mus­ta­paus­ta Iin kes­kus­tas­sa. Molem­mat kul­jet­ta­jat jäi­vät kiin­ni samal­la kerralla.

Ensim­mäi­sen auton kul­jet­ta­ja­na toi­mi­neen nai­sen huu­mausai­ne­pi­ka­tes­ti näyt­ti posi­tii­vis­ta amfe­ta­mii­nil­le. Toi­sen ajo­neu­von kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut mies oli ajo-oikeu­de­ton ja huu­mausai­ne­pi­ka­tes­ti näyt­ti myös posi­tii­vis­ta amfe­ta­mii­nil­le. Molem­mil­le auto­ja kul­jet­ta­neil­le kir­jat­tiin riko­sil­moi­tuk­set rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sekä huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta. Toi­sel­le kir­jat­tiin riko­sil­moi­tus myös kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta. Kum­mal­ta­kin otet­tiin veri­ko­keet pika­tes­tin tulok­sen varmistamiseksi.