Juu­ret löy­tyi­vät Iin Pirttitörmältä

Kuvassa Andrew Davis keskellä, tyttärensä Meghan oikealla ja Iin sukulaiset Osmo, Kim ja Tarja Räihä.Kuvassa Andrew Davis keskellä, tyttärensä Meghan oikealla ja Iin sukulaiset Osmo, Kim ja Tarja Räihä.

Ame­ri­kan Ten­nes­sees­sä asu­vat Andrew Davis ja tyt­tä­ren­sä Meg­han löy­si­vät Ance­stry-verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta yhtey­den Suo­mes­sa asu­viin suku­lai­siin­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Löy­tö kiin­nos­ti kak­sik­koa niin pal­jon, että pari viik­koa taka­pe­rin he tuli­vat Suo­meen tapaa­maan Iin suku­lai­si­aan, mikä oli täy­del­li­nen yllä­tys meil­le tääl­lä Iis­sä. Andrewin esi­van­hem­mat ovat 1700-luvul­la Iin Pirt­ti­tör­mäl­lä asuneet… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus