Jäte­ve­si­asiois­ta lisää tie­toa

Iin kun­ta lähes­tyy alku­ke­sän aika­na kir­jeel­lä kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia, joi­den mök­ki tai vaki­tui­nen asun­to sijait­see 100 met­rin säteel­lä lähim­mäs­tä vesis­tös­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus