Jark­ko Vii­na­mäel­tä soo­lo­le­vy

Iiläislähtöinen Jarkko Viinamäki on julkaissut suomenkielisen soololevyn.

Iiläis­läh­töi­nen musii­kin ammat­ti­lai­nen Jark­ko Vii­na­mä­ki on jul­kais­sut ensim­mäi­sen soo­lo­le­vyn­sä. Muusik­ko ja musii­kin tuot­ta­ja Vii­na­mä­ki työs­ken­te­lee enim­mäk­seen tuo­tan­to­jen, ääni­tys­ten, mik­sauk­sien ja mas­te­roin­tien paris­sa Mag­nus­borg-stu­dioil­la Por­voos­sa. – Täl­lä het­kel­lä teen muun muas­sa Jark­ko Mar­ti­kai­nen & Luo­te­tut mie­het -orkes­te­rin levyä. Kir­joi­tan myös kap­pa­lei­ta ja teen media­sä­vel­lys­tä. Osan vii­kon­lo­puis­ta keik­kai­len, Vii­na­mä­ki ker­too. Vii­na­mä­ki on teh­nyt musiik­kia ja keik­kail­lut muun…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus