Jal­kai­sin Jää­me­rel­tä Itä­me­rel­le

Viime torstaina Jarmo Karpakka taivalsi Iin ja Olhavan välillä, mistä Marjaana-vaimo poimi hänet mukaan. Pariskunta suuntasi yöksi Olhavanjokivarteen tuttaviensa mökille, missä heitä odotti savusauna sekä lämmin ateria. Torstaina Karpakan askelmittarissa täyttyi 900 000 askeleen raja, ja hän odotti jo innolla miljoonan askeleen täyttymistä.Viime torstaina Jarmo Karpakka taivalsi Iin ja Olhavan välillä, mistä Marjaana-vaimo poimi hänet mukaan. Pariskunta suuntasi yöksi Olhavanjokivarteen tuttaviensa mökille, missä heitä odotti savusauna sekä lämmin ateria. Torstaina Karpakan askelmittarissa täyttyi 900 000 askeleen raja, ja hän odotti jo innolla miljoonan askeleen täyttymistä.

Eläk­keel­le jää­mi­nen on yksi elä­män suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta. Lii­kun­ta­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­ri, lää­ke­tie­teen toh­to­ri ja dosent­ti Jar­mo Kar­pak­ka päät­ti tämän vuo­den alku­puo­lel­la teh­dä omas­ta hei­nä­kuun alus­sa toteu­tu­nees­ta elä­köi­ty­mi­ses­tään iki­muis­toi­sen. Poh­din­nan tulok­se­na syn­tyi aja­tus tai­val­taa käve­le­mäl­lä 1400 kilo­met­rin mat­ka Jää­me­rel­tä Hel­sin­kiin. Kar­pak­ka ryh­tyi tuu­mas­ta toi­meen ja vuo­kra­si asun­toau­ton sekä teki mat­ka­suun­ni­tel­man. – Eläk­keel­le jäin hei­nä­kuun alus­sa, ja ennen mat­kaa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus