Jak­ku­ky­län paluu­ta Iihin juhlittiin

Kahvipöydässä sovittiin, että heinäkuussa järjestetään Jakkukylä-pyöräily. Kahvittelemassa osakuntaliitoksen aloiteryhmän jäsenet Maarit Sippola ja Anne Matikainen, pääministeri Juha Sipilä ja hänen vaimonsa Minna-Maaria Sipilä sekä Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava. Kahvia tarjoilemassa Pirkko Honkanen ja Anja Nenonen. Lisää kuvia juhlasta jutun alla.

Yli-Iin Jak­ku­ky­län vuo­den­vaih­tees­sa tapah­tu­nut­ta lii­tos­ta Iin kun­taan juh­lit­tiin lau­an­tai­na juh­la­vas­ti, mut­ta lep­poi­sas­ti. Juh­lan puhu­ja­kaar­tis­sa oli perä­ti kak­si minis­te­riä, Jak­ku­ky­läs­sä pol­ku­pyö­räi­lyä har­ras­ta­va pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä ja vie­rei­sel­tä kyläl­tä läh­töi­sin ole­va sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la. He ja juh­lan muut puhu­jat tote­si­vat, että Jak­ku­ky­lä pala­si Iin huo­maan kylä­läis­ten sin­nik­kyy­den ansios­ta. Osa­kun­ta­lii­tok­sen aloi­te­ryh­mään kuu­lu­nut, Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys ry:n puheenjohtaja,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus