Jak­ku­ky­län kaa­vas­ta teh­tiin valitus

Jak­ku­ky­län osay­leis­kaa­va 2040:n hyväk­sy­mi­ses­tä on teh­ty vali­tus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le. Vali­tuk­ses­sa esi­te­tään, että hal­lin­to-oikeus kumo­aa Iin kun­nan­val­tuus­ton 1.2.2021 teke­män pää­tök­sen, jol­la se hyväk­syy osayleiskaavan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus