Iloi­set Iijo­ki­pyö­räi­li­jät suun­ta­si­vat Karhuun

Iloi­nen Iijo­ki­pyö­räi­ly eri koh­tei­neen on kuu­lu­nut iiläi­seen alku­ke­sään jo usei­den vuo­sien ajan. Reit­ti puo­les­taan on vaih­tu­nut joka vuo­si, ja täl­lä ker­taa Iin Kärk­käi­sel­tä star­tan­neet pol­ki­jat suun­ta­si­vat Kar­hus­sa sijait­se­vaan seu­ra­kun­nan leirikeskukseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus