Ilmas­toA­ree­na tar­vit­see kun­ta­lai­sia tuek­seen

IlmastoAreenaa esittelevä tiedotus- ja keskustelutilaisuus aloitettiin näyttävällä tulitaide-esityksellä.

Elo­kuun lopul­la 23. — 24.8. jär­jes­tet­tä­vän Ilmas­toA­ree­na -tapah­tu­man kun­ta­lai­sil­le suun­nat­tu tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pidet­tiin tiis­tai-ilta­na Iin työ­väen­ta­lol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus