Iis­sä teh­tiin kun­ta­lais­aloi­te las­ku­jen julkistamisesta

Iin kun­nan­val­tuus­tol­le on jätet­ty kun­ta­lais­aloi­te las­ku­jen jul­kis­ta­mi­ses­ta. Simo Paak­ko­lan teke­mäs­sä aloit­tees­sa esi­te­tään, että Iin kun­nan osto­las­kut jul­kis­te­taan vuo­sit­tain netis­sä esi­mer­kik­si excel-muo­dos­sa niis­tä las­kuis­ta, jot­ka eivät kos­ke lain mukaan salas­sa pidet­tä­viä asioi­ta. Paak­ko­la tote­aa, että kun­ta­lai­nen tai yri­tys voi­si jul­kai­sun jäl­keen halu­tes­saan pyy­tää kun­nas­ta kopion tosit­tees­ta. Hän ker­too, että asian­tun­ti­ja­pii­reis­sä arvioi­daan jul­kis­ta­mi­sel­la saa­vu­tet­ta­van yhden pro­sen­tin säästöt.