Iis­sä aat­to­na hen­ki­ri­kok­sen yritys

Iis­sä tapah­tui uuden­vuo­de­naat­to­na illal­la hen­ki­ri­kok­sen yri­tys. Teki­jän epäil­lään lyö­neen tois­ta hen­ki­löä terä­aseel­la ylä­var­ta­lon alu­eel­le. Uhri vie­tiin sai­raa­laan ja epäil­ty otet­tiin kiinni.

Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la oli yli 300 teh­tä­vää aaton ja uuden­vuo­den­päi­vän väli­se­nä yönä, eli polii­sin näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na yö oli erit­täin kii­rei­nen. Teh­tä­viä oli aamuun asti run­saas­ti koko alueella.

Alkuil­lan aika­na suu­ri mää­rä teh­tä­vis­tä oli häi­riö­käyt­täy­ty­mi­siä, jois­sa ilo­tu­lit­teet näyt­te­li­vät mer­kit­tä­vää osaa. Polii­si häm­mäs­te­li jäl­leen ker­ran alle 18-vuo­tiail­ta löy­ty­nei­den ilo­tu­lit­tei­den mää­rää, sil­lä alai­käi­nen ei saa pitää hal­lus­saan ilo­tu­lit­tei­ta. Ilo­tu­lit­tei­ta ammut­tiin ihmi­siä ja raken­nuk­sia päin. Aina­kin yksi ihmi­nen louk­kaan­tui ilo­tu­lit­tei­den vuok­si, mut­ta polii­sin tie­to­jen mukaan vaka­vil­ta vam­moil­ta vältyttiin.

Useat pahoin­pi­te­lyt työl­lis­ti­vät polii­si­par­tioi­ta illan ja yön aika­na. Eri­tyi­ses­ti pahoin­pi­te­lyi­tä tapah­tui aamu­yön tunteina.