Iin val­tuus­to naisistui

Nais­ten mää­rä lisään­tyy nykyi­ses­tä Iin uudes­sa kun­nan­val­tuus­tos­sa. Tule­vas­ta 31 val­tuu­te­tus­ta 14 on nais­ta. Edel­li­seen val­tuus­toon valit­tiin vuon­na 2017 yhteen­sä 35 val­tuu­tet­tua, jois­ta 11 oli naisia.

Tule­vien iiläis­val­tuu­tet­tu­jen kes­ki-ikä on 51 vuot­ta, mikä on sama kuin nykyi­ses­sä val­tuus­tos­sa sen aloittaessa.