Iin uusi kun­ta­stra­te­gia nui­jit­tiin pöy­tään

Iin kun­nan­val­tuu­te­tut näyt­ti­vät häm­mäs­ty­vän itse­kin, kuin­ka nopeas­ti kun­ta­stra­te­gia vuo­sil­le 2018–2025 nui­jit­tiin pöy­tään maa­nan­tai-illan kokouk­ses­sa. Monet odot­ti­vat pit­kää kokous­ta, sil­lä käsil­lä oli yksi val­tuus­to­kau­den tär­keim­mis­tä pää­tök­sis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus