Menes­ty­nei­tä iiläi­sur­hei­li­joi­ta huo­mioi­tiin

Vii­me vuo­den aika­na menes­tyk­seen yltä­nei­tä urhei­li­joi­ta pal­kit­tiin Iin Lumi­va­la­kiat -tapah­tu­man yhtey­des­sä. Hyviin saa­vu­tuk­siin yltä­nei­tä iiläi­siä löy­tyy eten­kin nuor­ten sar­jois­ta, mut­ta sekaan mah­tuu myös aikui­sia ja jo vart­tu­neem­pia­kin har­ras­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus