Iin työ­väen­ta­lo toi­mi ääni­tyss­tu­dio­na 2–7 Mie­hen Trio?lle

2–7 Miehen Trio?n vuonna 2018 Iin työväentalolla äänittämä EP on ilmestynyt nyt digitaalisilla alustoilla. (Kuva: Matti Räty)2–7 Miehen Trio?n vuonna 2018 Iin työväentalolla äänittämä EP on ilmestynyt nyt digitaalisilla alustoilla. (Kuva: Matti Räty)

Iin työ­väen­ta­lo toi­mi ääni­tys­paik­ka­na 2–7 Mie­hen Trio?n juu­ri digia­lus­toil­la jul­kai­se­mal­la Iin Työ­väen­ta­lo ‑nimi­sel­lä EP-levyl­lä. Yhtyeen lau­lun­te­ki­jä, iiläis­läh­töi­nen Tane­li Haa­pa­la ker­too, että jul­kai­su ääni­tet­tiin nyky­ai­ka­na har­vi­nai­seen tyyliin. 

– Kap­pa­leet ääni­tet­tiin van­haan tyy­liin puo­li­kaa­ria­se­tel­mas­sa käyt­täen mah­dol­li­sim­man vähän mik­ro­fo­ne­ja. Emme teh­neet pääl­lek­käi­sää­ni­tyk­siä, vaan ääni­tim­me kap­pa­le ker­ral­laan ker­tao­tol­la. Täl­lä pyrit­tiin samaan tal­tioin­nil­le juu­ri sitä van­haa hen­keä, mitä kap­pa­leet sekä työ­väen­ta­lo itses­sään huokuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus