Iin Lau­lu­pe­li­man­neil­ta 50-vuotisjuhlalevy

Iin Laulupelimannit on tuttu esiintyjä monista paikallisista juhlista. Kuva on Iin kotiseutujuhlasta viime kesänä.Iin Laulupelimannit on tuttu esiintyjä monista paikallisista juhlista. Kuva on Iin kotiseutujuhlasta viime kesänä.

Iin Lau­lu­pe­li­man­neil­ta on ilmes­ty­nyt 50-vuo­tis­juh­la­le­vy. Tuo­re cd-levy koos­tuu eri vuo­si­kym­me­nil­lä peli­man­nien ohjel­mis­tos­sa ollees­ta kan­san­musii­kis­ta. Lau­lu- ja soit­to­kap­pa­leet ovat pää­osin suo­ma­lai­sia, monet Oulun seu­dun perin­ne­kap­pa­lei­ta. – Valit­sim­me kap­pa­lei­ta, jot­ka nykyi­sel­lä kokoon­pa­nol­la saam­me koh­tuul­li­sel­la lisä­har­joit­te­lul­la ääni­tys­kun­toon, ker­too Iin Lau­lu­pe­li­man­ne­ja vuo­des­ta 1985 vetä­nyt Unto Kuk­ka. Kuk­ka ker­too, että lähes­ty­vä koro­na­vi­ruse­pi­de­mia aikais­ti hive­nen levy­tys­tä. Levyn jul­kis­ta­mis­juh­lat epi­de­mia esti kokonaan.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus