Iin kun­ta Lohi Iijo­keen ‑hank­kee­seen

Iin kun­ta läh­tee mukaan Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­sa val­mis­tel­tuun Lohi Iijo­keen ‑hank­kee­seen. Hank­kees­sa toteu­te­taan muun muas­sa mit­ta­va smolt­tien seu­ran­ta­tut­ki­mus Haa­pa­kos­ken ja Pah­ka­kos­ken alueil­la, seu­ra­taan smolt­te­ja Haa­pa­kos­kel­la, koe­käy­te­tään ja modi­fioi­daan smolt­tien alas­vael­lus­väy­lää, yli­siir­re­tään nousu­ka­lo­ja ja smolt­te­ja, istu­te­taan pien­poi­ka­sia, tuo­te­taan Iijo­kea esit­te­le­vä video ja perus­te­taan Iijo­ki-aihei­nen nettisivusto.

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että Iin kun­ta osal­lis­tuu hank­kee­seen ja sil­le vara­taan vuo­sil­le 2023 ja 2024 vuo­tui­nen 10 000 euron suu­rui­nen mää­rä­ra­ha hank­keen rahoitusosuutena.

Han­ke käyn­nis­tyy, mikä­li Ii, Oulu, Pudas­jär­vi, Tai­val­kos­ki, Kuusa­mo, PVO-Vesi­voi­ma, Iijoen kala­ta­lous­a­lue ja Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to teke­vät sii­tä myön­tei­set rahoi­tus­pää­tök­set. Myös val­tio on muka­na hank­kees­sa Iijoen vael­lus­ka­la­hank­keen myötä.