Län­si­tuu­len yhtei­sö­ko­ta otet­tiin käyt­töön jou­lui­sis­sa tunnelmissa

Yhteisökodassa oli yllätys! Siellä oli joulupukki tonttuineen. Kuulumisia ja lahjatoiveita kertomassa Iisa ja Eemi Myllynen.Yhteisökodassa oli yllätys! Siellä oli joulupukki tonttuineen. Kuulumisia ja lahjatoiveita kertomassa Iisa ja Eemi Myllynen.

Vih­doin­kin se on tot­ta! Yhtei­sö­ko­ta on val­mis­tu­nut Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din piha­pii­riin ja se otet­tiin käyt­töön jou­lui­sen juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa vii­me kes­ki­viik­ko-ilta­na. Kai­kil­le avoi­mes­sa tapah­tu­mas­sa kävi­jöi­tä oli noin 250. Päi­vä­ko­ti ryh­tyi toteut­ta­maan jo kau­an haa­vee­na ollut­ta yhtei­sö­ko­taa pai­kal­lis­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Mukaan saa­tiin laa­ja jouk­ko tuki­joi­ta ja ammat­ti­tai­toi­sia teki­jöi­tä. Kodan pys­ty­tys­tal­koot jär­jes­tet­tiin loka­kuus­sa, jon­ka jäl­keen vii­meis­te­ly­jen myö­tä kota on… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus