Iin kun­ta hakee lupaa anniskelualueille

Iin kun­ta hakee hyväk­syn­tää annis­ke­lua­lu­eek­si Ran­ta­kes­ti­län tapah­tu­ma-alu­eel­le, Kui­va­nie­men ase­man urhei­lu­ken­täl­le, Raa­sak­ka­kos­ken tapah­tu­ma-alu­eel­le sekä Hui­lin­gin alu­eel­le. Ii-insi­tuut­ti-lau­ta­kun­ta hoi­taa hyväk­syn­näs­tä koi­tu­van yhteen­sä 1 800 euron mak­sun avustusmäärärahoistaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus