Iin kun­nan­val­tuus­ton koko pienenee

Nykyisessä Iin kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. Tulevalla vaalikaudella jäsenmäärä vähenee neljällä. Valtuuston maanantainen kokous pidettiin Valtarin salissa ilman yleisöä. Kokousta pystyi seuraamaan verkkolähetyksenä. Kuva on kuvakaappaus verkkolohetyksestä.

Iin kun­nan­val­tuus­ton koko pie­ne­nee ensi vaa­li­kau­del­la. Kun­nan­val­tuus­to päät­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti, että kun­nan­val­tuu­tet­tu­jen luku­mää­rä on 31 nykyi­sen 35 sijas­ta. Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) esit­ti, että val­tuus­ton koko säi­ly­tet­täi­siin nykyi­se­nä. – Ii on laa­ja kun­ta, jos­sa on pal­jon pie­niä kyläyh­tei­sö­jä, vii­mek­si mukaan on tul­lut Jak­ku­ky­lä. Kylil­lä halu­taan äänes­tää oman kylän ehdo­kas­ta. Pide­tään val­tuus­ton koko 35:ssä, että saadaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus