Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen ja Ollin­kor­ven tuulipuistokaavan

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti uuden orga­ni­saa­tion joh­to­ryh­mä­ta­son sekä hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen aika­tau­lun. Ensi vuo­den alus­ta läh­tien kun­nan joh­to­ryh­män muo­dos­ta­vat kun­nan­joh­ta­ja ja hänen alai­suu­des­saan toi­mi­vat hal­lin­to- ja talous­joh­ta­ja, hyvin­voin­ti­joh­ta­ja, elin­voi­ma­joh­ta­ja, sivis­tys­joh­ta­ja ja yhdys­kun­ta­joh­ta­ja. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen ker­toi val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na, että hal­lin­no­nuu­dis­tuk­seen on usei­ta syi­tä. Kun­nan orga­ni­saa­tioon on kai­vat­tu sel­keyt­tä ja kun­nan toi­min­not ja pain­opis­teet muut­tu­vat hyvin­voin­tia­lu­een aloittaessa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus