Iin Järk­kä­vi­sa pala­si tauolta

Koro­na on ravis­tel­lut IIn Järk­kä­vi­saa­kin. Nyt kui­ten­kin palat­tiin pit­käl­tä tauol­ta. Kyse­li­jä olet­ti kysy­myk­si­ään hel­poik­si, mut­ta yleen­sä on niin, että on hel­pom­pi kysyä kuin vas­ta­ta. San­gen tasai­ses­sa istun­nos­sa saa­lis­ti kovim­mat pis­teen Roy­al We. Kir­jal­li­suus oli tutus­ti vah­va alue, joten Mar­tin Bec­kin luo­jat oli­vat tie­dos­sa kuten toi­nen­kin ruot­sa­lais­kir­jai­li­ja. Pin­nat myös val­tion­ho­tel­lien koti­pai­kois­ta, Twix-patu­kan enti­ses­tä nimes­tä ja maa­hoc­key­mai­lan käti­syy­des­tä. Tavan mukaan musiik­ki tök­ki, mut­ta Met­sä­kuk­kia pai­kal­lis­tet­tiin Venäjälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus