Iin ener­gian­sääs­tä­jät huomioitiin

Koulujen ja päiväkotien edustajat vastaanottivat 50/50-mallin diplomit Nätteporissa järjestetyssä tilaisuudessa. (Kuva: Johanna Jakku-Hiivala)Koulujen ja päiväkotien edustajat vastaanottivat 50/50-mallin diplomit Nätteporissa järjestetyssä tilaisuudessa. (Kuva: Johanna Jakku-Hiivala)

Iin kou­luil­le ja päi­vä­ko­deil­le jaet­tiin vii­me kes­ki­viik­ko­na 50/50-mal­lin diplo­mit. Kun­nan päi­vä­ko­dit ja kou­lut ovat muka­na ener­gia­seu­ran­nas­sa, jos­sa tark­kail­laan kuu­kausit­tain läm­mi­tyk­sen, säh­kön ja veden kulu­tus­ta ja toteu­te­taan ener­gia­te­hok­kuus­toi­men­pi­tei­tä yhdes­sä oppi­lai­den kans­sa. Sääs­te­tys­tä sum­mas­ta puo­let palau­te­taan kou­lul­le tai päi­vä­ko­dil­le. Sääs­te­tyn sum­man käy­tös­tä saa­vat kou­lut ja päi­vä­ko­dit päät­tää itse. Nyt jaet­tiin vuo­den 2021 alus­ta vuo­den 2022 hei­nä­kuu­hun kestäneen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus