Iin Ener­gia nos­taa säh­kön hin­taa vuo­den alussa

Iin Ener­gia nos­taa säh­kön hin­taa tam­mi­kuun alus­ta alkaen. Yleis­säh­kön hin­ta on tuol­loin 22 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta. Täl­lä het­kel­lä Iin Ener­gian yleis­säh­kön hin­ta on 15,25 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta. Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la ker­too, että ennen tam­mi­kuun koro­tus­ta säh­kön hin­ta las­kee jou­lu­kuun ajak­si. – Säh­kön arvon­li­sä­ve­ro las­kee jou­lu­kuun alus­sa kym­me­neen pro­sent­tiin, joten jou­lu­kuun ajan säh­kön hin­ta on hieman… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus