Iin ehdok­kaat sat­sai­si­vat lähijunaan

Enemmistö Iin kuntavaaliehdokkaista parantaisi Iin sisäistä joukkoliikennettä. Arkistokuva: Tuija Järvelä-UusitaloEnemmistö Iin kuntavaaliehdokkaista parantaisi Iin sisäistä joukkoliikennettä. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­nei­den iiläis­ten kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den mie­li­pi­tei­tä jaka­vat ilmas­to­ky­sy­myk­set. 53 pro­sent­tia vas­tan­nei­ta ehdok­kais­ta oli sitä miel­tä, että kaik­ki iiläi­set on saa­ta­va mukaan kunan ilmas­to­tal­koi­siin taval­la tai toisella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus