Iiläi­syh­dis­tyk­siä akti­voi­daan yhteistyöhön

Yhdis­tys­ten toi­min­taa hio­taan kun­nis­sa sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen toi­vei­den mukai­sik­si. Iis­sä jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na yhdis­ty­sil­ta, jos­sa poh­dit­tiin kei­no­ja kehit­tää yhdis­tys­toi­min­taa ja tii­vis­tää yhteistyötä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus