Kelan pal­ve­lut Hau­ki­pu­taal­la hyvin­voin­ti­pis­tee­seen ja Oulu10:een

Kelan tilat Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa olivat vielä tänään keskeneräiset. Ensimmäinen aukiolopäivä perjantai on kuitenkin jo täyteen varattu. Kuvassa Kelan ryhmäpäällikkö Sari Hedemäki, Oulu10-palveluiden palvelupäällikkö Minna Rekilä-Similä ja Haukiputaan hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Nina Kinnunen.

Kela pal­ve­lee Hau­ki­pu­taal­la maa­lis­kuun alus­ta läh­tien uusis­sa toi­mi­pis­teis­sä. Kir­jas­ton yhtey­des­sä ole­vas­sa Oulu10 yhteis­pal­ve­lu­pis­tees­sä toi­mii ylei­nen ohjaus ja neu­von­ta. Ajan­va­rauk­sel­la toi­mi­va asia­kas­pal­ve­lu muut­taa hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen sosi­aa­li­toi­mis­ton sii­peen Simp­pu­lan­tiel­le. – Kelan toi­mi­pis­te Hau­ki­pu­taal­la on muu­toin­kin toi­mi­nut vii­me kesäs­tä läh­tien aamu­päi­vät ajan­va­rauk­sel­la. Näin pys­tym­me anta­maan asiak­kail­le parem­paa pal­ve­lua, ker­too Kelan ryh­mä­pääl­lik­kö Sari Hede­mä­ki. Ajan voi vara­ta joko netis­sä ajan­va­raus­pal­ve­lus­sa, puhelimitse… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus