Iiläis­ten tava­rois­ta tai­det­ta

Vanhat ruokailuvälineet kelpaavat hyvin taideteokseen.

Kuva­tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­nen toi­voo, että iiläi­nen voi tule­vai­suu­des­sa koh­da­ta käve­ly­ret­kel­lään teok­sen, jos­sa on muka­na esi­mer­kik­si hänen mum­mon­sa van­ha tas­si tai tar­peet­to­mak­si jää­nyt lau­ta­nen. Kysees­sä on Uta­jär­vel­lä ja Iis­sä jär­jes­tet­tä­vä Lähde!-taideprojekti, jos­sa tar­peet­to­mas­ta syn­tyy tai­det­ta ja osal­li­suut­ta. Pai­kal­li­sil­ta kerät­tä­vät kera­miik­ka­lau­ta­set ja yli­jää­mä­laa­tat muun­tu­vat Suo­mi­sen ja Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen yhtei­ses­sä toi­min­nas­sa yksi­löl­li­sik­si mosaiik­ki­teok­sik­si. Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tai­ja Sai­lio ker­too, että…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus