Sak­sa­lais­mie­het käve­le­vät ympä­ri Euroo­pan – hyvän­te­ke­väi­syys­tem­paus on jat­ku­nut jo nel­jä ja puo­li vuot­ta

Heiko Gärtner (vasemmalla) ja Franz von Bujor ovat kiertäneet Eurooppaa kävellen jo neljŠn ja puolen vuoden ajan. Maanantaina 17. heinäkuuta he majoittuivat Ylikiimingissä Vepsän entisellä koululla.

Sak­sa­lai­set Franz von Bujor ja Hei­ko Gärt­ner ovat viet­tä­neet vii­mei­set nel­jä ja puo­li vuot­ta kävel­len pit­kin poi­kin Euroop­paa tukeak­seen hyvän­te­ke­väi­syyt­tä. Suo­men jäl­keen jäl­jel­lä on vain kou­ral­li­nen mai­ta ennen kuin fran­sis­kaa­ni­munk­ki ja lää­kä­ri suun­taa­vat mat­kal­laan Poh­jois-Ame­rik­kaan. Sak­sa­lai­set Franz von Bujor, 32, ja Hei­ko Gärt­ner, 39, ovat kävel­leet lähes 30 000 kilo­met­riä ympä­ri Euroop­paa kerä­ten rahaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus