Iiläis­kun­to­sa­lil­la lisää altistumismahdollisuuksia

Iis­sä sijait­se­val­la AML Gym-kun­to­sa­lil­la on tul­lut ilmi lisää altis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia koro­na­vi­ruk­sel­le aiem­min ilmoi­te­tun tors­tain 23.9. kel­lo 14–15 lisäksi.

Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut alis­tua kysei­sel­lä kun­to­sa­lil­la myös maa­nan­tai­na 20.9. kel­lo 19 – 20, kes­ki­viik­ko­na 22.9 kel­lo 19 – 20, per­jan­tai­na 24.9 kel­lo 20 – 21 sekä maa­nan­tai­na 27.9 kel­lo 15 – 16.

Mikä­li kun­to­sa­lil­la on asioi­nut kysei­si­nä ajan­koh­ti­na ja saa koro­na­oi­rei­ta, tulee pysy­tel­lä koto­na ja hakeu­tua koro­na­tes­tiin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Jos on altis­tu­nut ja saa oirei­ta, tes­tiin tulee hakeu­tua, vaik­ka oli­si jo saa­nut kak­si koronarokotetta.