Iiläi­siä yri­tyk­siä mukaan sparrausohjelmiin

Kasvupolku-ohjelmiin valitut yritykset saavat maksutonta sparrausta kahdessa tapahtumapäivässä sekä verkostoitumisen alan tai alueen toimijoiden kanssa. (Kuva: Kasvu Open / Matias Ulfves)Kasvupolku-ohjelmiin valitut yritykset saavat maksutonta sparrausta kahdessa tapahtumapäivässä sekä verkostoitumisen alan tai alueen toimijoiden kanssa. (Kuva: Kasvu Open / Matias Ulfves)

Vii­si Iis­sä toi­mi­vaa yri­tys­tä on valit­tu mukaan kah­teen Kas­vu Ope­nin Kas­vu­pol­ku-spar­raus­oh­jel­maan. Uudis­tu­van teol­li­suu­den spar­raus­oh­jel­maan valit­tiin koko maas­ta 15 yri­tys­tä. Iis­tä muka­na ovat Teol­li­suus­kopla ja V.A.V. Group. Poh­jois-Poh­jan­maan spar­raus­oh­jel­maan valit­tiin alu­eel­ta 15 yri­tys­tä. Nii­den jou­kos­sa ovat Bet­ter­Me­no Health Iis­tä, Cano­ma­ran Kui­va­nie­mel­tä sekä Kui­va­nie­men Meri­hel­mes­sä toi­mi­va AO-Mark­ki­noin­ti Oulus­ta. Molem­pien spar­raus­oh­jel­mien tavoi­te on tar­jo­ta uusia toi­min­ta­mal­le­ja ja luoda… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus