Hyl­keet hait­taa­vat Iijoen kalan­hoi­toa – Koe­ry­sil­lä koi­te­taan pelas­taa sii­ka­kan­ta

Hylkeenkestävää siianpyyntiä on jo testattu Iijoella.

Entis­tä roh­keam­mak­si tul­leis­ta hyl­keis­tä on tul­lut suu­ri rie­sa Iijoen sii­al­le.– Hyl­keet ovat oppi­neet niin, että ne uskal­tau­tu­vat jokeen vael­lus­sii­ko­jen peräs­sä. Aluk­si ne kävi­vät joki­suul­la yöai­kaan mut­ta vuo­des­ta 2016 alkaen ne ovat alka­neet vii­pyä joes­sa myös päi­vi­sin, ker­too Osuus­kun­ta Team Kalan puheen­joh­ta­ja Ris­to Tolo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus