His­to­ri­aa: Ikui­nen Iin ystä­vä Jonas Laherma

Iin työosuuskunnan hallinto vuonna 1914. Istumassa vasemmalta: puheenjohtaja Antti Kinnunen ja Jaakko Liedes. Seisomassa vasemmalta: Kalle Veijola, Kalle Virkkula, Jaakko Remes. Oskar Liedes ja Johan Rödlin. Kuva Ahti Liedeksen teoksesta Isä meille Iitä neuvoi.Iin työosuuskunnan hallinto vuonna 1914. Istumassa vasemmalta: puheenjohtaja Antti Kinnunen ja Jaakko Liedes. Seisomassa vasemmalta: Kalle Veijola, Kalle Virkkula, Jaakko Remes. Oskar Liedes ja Johan Rödlin. Kuva Ahti Liedeksen teoksesta Isä meille Iitä neuvoi.

Maam­me ran­nik­ko­paik­ka­kun­nil­la oli vii­me vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la eri­kois­ta yri­tys­toi­min­taa, työ­osuus­kun­tia. Kyses­sä oli pää­asias­sa las­taus­työn­te­ki­jöi­den perus­ta­mia osuus­kun­ta­muo­toi­sia orga­ni­saa­tioi­ta. Työn­te­ki­jät perus­ti­vat osuus­kun­tia saa­dak­seen nii­den avul­la neu­vo­tel­tua parem­pia palk­ko­ja ja työolosuhteita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus