Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja näkee Iis­sä vain mahdollisuuksia

Vaikka Iin kunnalla on edessöä tiukkoja säästöpäätöksiä, haluaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen korostaa kunnan mahdollisuuksia.

Elo­kuus­sa alka­neel­la uudel­la val­tuus­to­kau­del­la Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut kes­kus­ta­lai­nen Ilk­ka Pako­nen ker­too, että kausi on käyn­nis­ty­nyt vauh­dil­la. Val­tuus­to istui heti alka­jai­sik­si kol­me iltaa talous­se­mi­naa­ris­sa. Niis­sä on ruo­dit­tu kesä­kuus­sa val­mis­tu­nut­ta talous­sel­vi­tys­tä, joka sisäl­tää yhteen­sä 2,5 mil­joo­nal­la eurol­la mah­dol­li­sia sääs­tö­koh­tei­ta ja 3,7 eurol­la tulo­mah­dol­li­suuk­sia. Pää­tök­siä niis­tä on teh­tä­vä vii­meis­tään lop­pu­vuo­den talousarviokäsittelyssä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus