Fris­bee­gol­fra­ta val­mis­tui Iin Tikkaseen

Tik­ka­sen lähi­lii­kun­ta­pai­kan fris­bee­gol­fra­ta on val­mis­tu­nut Iis­sä. Alu­eel­la on yhdek­sän väy­lää, joi­den yhteis­pi­tuus on 271 met­riä. Rata sovel­tuu ympä­ri­vuo­ti­seen käyttöön.

Iin kun­nan raken­ta­ma rata sopii var­sin­kin junio­reil­le. Alu­eel­la on tau­lu, jos­sa ker­ro­taan tar­kem­mat ohjeet radan käyttöön.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.