Elä­ke­läi­sil­lä huo­li toi­meen­tu­los­ta ja palveluista

Iin Eläk­keen­saa­jat ry:n 50-vuo­tis­juh­las­sa nousi esil­le huo­li pie­nis­tä eläk­keis­tä ja kun­tien van­hus­pal­ve­luis­ta. Ilo­nai­hei­ta­kin riit­tää. Meri­hel­mes­sä tors­tai­na vie­te­tys­sä juh­las­sa vii­si­kymp­pi­nen elä­ke­läi­syh­dis­tys todet­tiin aktii­vi­sek­si, kas­va­vak­si yhdistykseksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus